/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

BEGELEIDING EN ZORG

We werken intensief samen in de school en met samenwerkingspartners van buiten de school om de leerlingen optimale ondersteuning te bieden.

De mentor

Elke leerling heeft een eigen mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). De leerling ontdekt samen met de mentor wat hij/zij wil leren en wat haalbaar is voor de leerling. Samen kijken ze wat de leerling daarvoor nodig heeft. De mentor speelt daarbij een belangrijke coachende rol, maar uiteraard is de leerling de belangrijkste persoon in dit proces. De mentor stelt in een aantal gesprekken met de leerling vragen zoals:

  • Wat wil je nog graag leren?
  • Wat kan je op school doen?
  • Wat kan je thuis doen?
  • Wat kan de mentor voor jou betekenen?


Aan de hand van deze gesprekken, wordt een individueel ontwikkelplan (IOP) opgesteld. De mentor kent de leerling het beste en weet wat de leerling nodig heeft. In de klassen 1, 2 en 3 is de mentor de AVO docent en in de bovenbouw is dit de praktijkdocent van de uitstroomrichting die de leerling gekozen heeft.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \