/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

ONDERSTEUNENDE ZORG

Leerlingcoach

De leerlingcoaches ondersteunen de mentor en de leerling wanneer er zaken niet helemaal lekker lopen. Dit kan gaan over hoe de leerling zich voelt, over gedrag of over zaken die buiten de school liggen. De coaching is oplossingsgericht. Binnen de gesprekken ligt de nadruk op wat de leerling zelf kan doen en nodig heeft om zich weer beter te voelen of gedragen. Mevrouw De Bruin en de heer Van de Glind zijn de leerlingencoaches.

Zorgcoördinator

Mevrouw Niemeijer coördineert de zorgtaken in de school. Zij vervangt de locatieleider bij afwezigheid. Ook is zij verantwoordelijk voor de verzuimregistratie en aanmeldingen bij het DUOverzuimloket. Zij onderhoudt ook de contacten met de externe specialisten en het wijkteam.

De orthopedagoog

Waar nodig, ondersteunt de orthopedagoog de mentor en voert onderzoek uit bij leerlingen. De orthopedagoog is lid van het Zorgteam.

Vertrouwenspersonen

Op Accent Amersfoort zijn mevrouw Gilkes en de heer Van Maaren de interne vertrouwenspersonen. Wanneer medewerkers, leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) met een lastig probleem zitten kunnen zij contact opnemen met hen. De vertrouwenspersonen worden vanuit Meerwegen ondersteund en opgeleid.

De externe zijn Mevrouw J.W. Tuininga-Bottema (jwbottema@gmail.com) en de heer drs. M.P.J. Beeres
(mpjbeeres@praktijkparklaan.nl).

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \