/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Samenwerkingspartners

Samenwerking met Jeugdzorg

Onze school werkt samen met het wijkteam Liendert. Het wijkteam is het aanspreekpunt voor de school als het gaat om ondersteuning van een leerling. Zij kunnen leerlingen en teamleden adviseren over de hulp die mogelijk nodig is. Als het gaat om hulpvragen voor thuissituaties worden de ouder(s)/verzorger(s) door de mentor op de hoogte gebracht. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig hulp zoeken. Het wijkteam is wekelijks bereikbaar op school.

We verwachten deze inzet ook van de ouder(s)/verzorger(s). Als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling gaan we samen met de ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar een passende cursus. De deskundigen in de school (orthopedagoge, schoolmaatschappelijk werker en leerlingcoaches) en daarbuiten zoals het wijkteam of de GGD-arts kunnen daarin ondersteunen.

Voorlichtingen

Soms nodigen we deskundigen uit voor het geven van voorlichting of het geven van een training. In de onderbouw wordt de training Girls talk en Boystalk gegeven. Daarnaast nodigen we organisaties uit op het gebied van verslavingspreventie en seksuele voorlichting en relatievorming. Denk aan Siriz, Be ware, Victas, Welzin, Scharlaken Koord, Pretty Woman. De voorlichting vindt in alle leerjaren plaats.

De schoolarts

De schoolarts roept leerlingen op ter controle of bespreking van hun ziek zijn. De school kan haar advies vragen. De mentor informeert de ouder(s)/ verzorger(s) daarover.

Leerplicht op school (LoS)

De leerplichtambtenaren in de regio Amersfoort werken met het Leerplicht spreekuur op School (LoS). Mocht de leerling te vaak te laat komen (vaker dan 6x) of spijbelen dan wordt de ouder/verzorger gebeld door de mentor. Om te voorkomen dat de situatie verergert, kan de mentor de leerling aanmelden voor het LoS (leerplicht spreekuur op school). De leerplichtambtenaar houdt regelmatig spreekuur op school. Zij bespreekt dan met de leerling het verzuim. Als de leerling opgeroepen wordt voor het spreekuur, dan krijgt de ouder/verzorger daarna bericht van de zorgcoördinator, mevrouw Niemeijer. Hij/zij hoort dan wat er besproken is tussen de leerplichtambtenaar en de leerling. We willen hiermee bereiken dat het verzuim afneemt.

Verwijsindex

Vanuit de overheid is er de verplichting om leerlingen waar zorgen over zijn te registreren in de zogeheten Verwijsindex (VIR). Doel is om alle externe ketenpartners met elkaar in contact te brengen en zo goed mogelijk hulp op maat te bieden. Wanneer we een leerling registreren in de VIR worden de ouder(s)/verzorger(s) over op de hoogte gesteld. Leerlingen die in het IZAT besproken worden melden we aan bij de VIR.


 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \