/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Een leefbare school

Wij vinden een sterk pedagogisch klimaat heel belangrijk. Een klimaat waarin leerlingen en medewerkers zich geaccepteerd, gerespecteerd en veilig voelen. Iedereen is verschillend en dag mag!

Om in een school te kunnen leren en werken moet een school veilig zijn. Pas als veiligheid door de leerlingen en personeel ervaren wordt, kan een leerling zichzelf ontplooien en ontwikkelen. Om dit te realiseren, zijn er in de school omgangsregels om zo een veilig klimaat voor elkaar te creƫren. In situaties waarbij de veiligheid in het gedrang komt, is het belangrijk dat mensen in de school weten wat er moet gebeuren, welke hulp er geboden moet worden door wie en waar de grenzen van de hulp liggen. We kijken naar de mogelijkheden van de leerling en in kleine stappen streven we naar oplossingen die door de leerling zelf worden aangedragen. We werken dan ook oplossingsgericht.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \