/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Schoolregels

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle nieuwe leerlingen een exemplaar van de schoolregels. Het motto is ‘Ga met anderen om, zoals je wilt dat er ook met jou omgegaan wordt’.

Het geeft een duidelijk beeld van de rechten en plichten van de leerlingen. Deze regels zijn er om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Overtreding van de regels heeft gevolgen. Dit kan zijn verwijdering uit de les, maar ook schorsing, overplaatsing naar een andere vestiging of in het ergste geval definitieve verwijdering van school.

Zie ook ‘Schorsing en verwijdering


 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \