/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Toezicht

Accent Leerling Toezicht

Bij toerbeurt helpen leerlingen mee bij het schoonhouden van de schoolomgeving. Sinds schooljaar 2010 is ALT opgericht (Accent Leerling Toezicht). Leerlingen helpen mee met toezicht houden tijdens pauzes, schoolfeesten en op het buitenterrein. Deze groep wordt begeleid en aangestuurd door een docent. Leerlingen dragen kleding die past bij de activiteiten van de school, stage en/of opleiding en die niet discriminerend of aanstootgevend is voor anderen.

Pleindienst

Tijdens de pauzes zijn er altijd pleinwachten aanwezig. Veel collega’s houden gezamenlijk met de leerlingen pauze. De leerlingen van klas 1 en 2 mogen niet van het schoolplein af. Voor de oudere leerlingen is dit in de grote pauze wel toegestaan, tenzij blijkt dat de leerling deze vrijheid niet aankan. Ook tijdens de pauze worden de docenten ondersteund door leerlingen van ALT.

Cameratoezicht

Bij de ingang en in de openbare gang hangen camera’s. De camerabeelden worden bekeken door de conciërge en de ALT. Door meer toezicht hopen we op een nog veiliger leeromgeving.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \