/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Veilig en Gezond

Gezonde school

Accent wil naast veilige school, ook een gezonde school zijn. Gezonde voeding en gezond bewegen zijn belangrijke thema’s in de school. U vindt dit terug in ons certificaat Gezonde Schoolkantine. Met de subsidie voor Gezond Schoolplein is in het najaar van 2016 een nieuw schoolplein geopend die uitnodigt tot bewegen. Een plein dat rookvrij is. Daarnaast bieden wij de sportklas in de onderbouw aan. Leerlingen die door meer beweging zich beter kunnen ontwikkelen op andere leergebieden.

Een rookvrije school

Accent Amersfoort is een rookvrije school. Dat wil zeggen een school waar roken wordt ontmoedigd en waar actief aan rookpreventie wordt gedaan. Zo wordt er onder andere bij het vak verzorging en in het mentoraat aandacht besteed aan de nadelige gevolgen van roken. Tevens geeft de school voorlichting over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs. In het gehele gebouw en schoolplein wordt niet gerookt.

 

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \