/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Shortlist

OPP & IOP

Voor alle leerlingen die op het praktijkonderwijs geplaatst worden, wordt een OntwikkelingPerspectief (OPP) gemaakt. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de wet Passend Onderwijs. We beschrijven in het kort het niveau waarin de leerling zal uitstromen, wat zijn sterke kanten en goede kansen zijn en wat belemmerende factoren voor hem/haar zijn. De orthopedagoge en de mentor schrijven dit samen met de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Het OPP wordt voor de herfstvakantie vastgesteld. We stellen het OPP jaarlijks bij tijdens de portfoliogesprekken aan het eind van het schooljaar.

In het individueel ontwikkelplan (IOP) schrijft de leerling samen met de mentor wat hij/zij wil leren en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Dit gebeurt tijdens de coachgesprekken. Het gaat hierbij wat een leerling leuk en interessant vindt om te doen, wat hij/zij goed kan, graag wil leren en wat hij/zij nodig heeft om uit te stromen. Het IOP wordt om de zoveel weken geƫvalueerd en aangepast.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \