/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Shortlist

Leerlingenzorg

Naast de mentoren en docenten zijn er bij ons op school diverse mensen die de leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Coördinator
De coördinator, dhr. Van Wingerden, regelt allerlei praktische zaken op de school. Roosterzaken, absentie, zorg voor de leerlingen, kortom: de dagelijkse gang van zaken. Een gestructureerde en veilige schoolomgeving is noodzaak voor onze leerlingen.

Onderwijsinhoud en zorgcoördinator
Mevr. Niemeijer (lid van het managementteam) houdt zich bezig met de onderwijsinhoudelijke uitwerking voor leerlingen/klassen. Dit alles om een goede, doorgaande leerlijn te behouden. Daarnaast coördineert zij allerlei zorgtaken in de school.

De orthopedagoog
Waar nodig ondersteunt de orthopedagoog de mentor en pleegt onderzoek bij leerlingen.

De schoolmaatschappelijk werkster
Zij levert haar aandeel in de leerlingbegeleiding, legt contact met ouders van nieuwe leerlingen, geeft sociale vaardigheidscurcussen, en verzorgt thema avonden voor ouders. Zij is lid van het Zorgteam.

De schoolarts
Zij roept leerlingen op ter controle of bespreking van hun ziek zijn.

Het ZorgAdviesTeam (ZAT)
Binnen Accent Amersfoort is een ZorgAdviesTeam aanwezig. Binnen dit team, o.l.v. de afdelingsleider, is een aantal professionele hulpverleners actief die de school en de leerlingen advies, ondersteuning en begeleiding kunnen geven. Afhankelijk van de problemen die er spelen, kunnen deze hulpverleners zelf worden ingezet, bijvoorbeeld een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker of schoolarts. Op die manier kunnen wij de leerling direct de juiste hulp bieden. In sommige gevallen kan via de school ook de aanzet gegeven worden voor hulpverlening en therapie buiten de school. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het RIAGG, Jongeren Adviesbureau, Raad voor de Kinderbescherming, enz. De mentor blijft bij dit geheel betrokken.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \