/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

LEREN DOOR DOEN!

Leerlingen van het praktijkonderwijs leren meestal graag in de praktijk. Onze school is een gebouw waar veel praktijkvakken gegeven worden.

Maar leerlingen hebben ook een basis aan theorie nodig die ondersteunend is voor de praktijk. Voor dit Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) geven wij de volgende leerlijnen: 

 • Rekenen/wiskunde
 • Nederlands
 • Informatiekunde
 • Maatschappelijke en culturele oriëntatie (MCO) en burgerschap
 • Arbeidstoeleiding
 • Engels
 • Persoonlijke vorming
 • Creatieve vakken
 • Bewegingsonderwijs


De leerstof wordt competentiegericht aangeboden. Competentiegericht gaat over: Wat kan de leerling? Wat wil de leerling leren? Waar is de leerling goed in en wat wil de leerling verbeteren? In de praktijkvleugel van ons gebouw leert de leerling competenties van:

 • Consumptieve technieken (keuken)
 • Verzorging
 • Houttechniek
 • Metaaltechniek
 • Fietstechniek
 • Groenvoorziening, tuinkas en winkel
 • Bloemsierkunst
 • Detailhandel
 • Carcare (autoverzorging)
 • Dienstverlening
 • Grootschoonmaak
 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \