/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Shortlist

Bovenbouw

In het vierde leerjaar werkt de leerling aan het uitstroomprogramma. De leerling loopt een zelfstandige stage, volgt branchegerichte cursussen en werkt aan Nederlands en rekenen. Door de coachingsgesprekken wordt duidelijk wat de leerling gaat doen na het praktijkonderwijs. Ook hier volgt de leerling zijn/haar individueel programma

Het vijfde leerjaar is het uitstroomjaar. De leerling maakt een definitieve keuze in welke richting hij/zij wil gaan werken of misschien nog door wil gaan leren. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s), mentor en stagedocenten. Na de uitstroomvergadering in het voorjaar krijgt elke leerling een advies over het traject na het verlaten van onze school.

Bovenbouw

In het vierde leerjaar werkt de leerling aan het uitstroomprogramma. De leerling loopt een zelfstandige stage, volgt branchegerichte cursussen en werkt aan Nederlands en rekenen. Door de coachingsgesprekken wordt duidelijk wat de leerling gaat doen na het praktijkonderwijs. Ook hier volgt de leerling zijn/haar individueel programma

Het vijfde leerjaar is het uitstroomjaar. De leerling maakt een definitieve keuze in welke richting hij/zij wil gaan werken of misschien nog door wil gaan leren. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s), mentor en stagedocenten. Na de uitstroomvergadering in het voorjaar krijgt elke leerling een advies over het traject na het verlaten van onze school.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \