/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Shortlist

Arbeidstoeleiding en Stage

Om alvast te wennen aan het ‘echte’ werken in het bedrijfsleven, lopen de leerlingen stage in een bedrijf of instelling. De stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Hierdoor ontdekt de leerling steeds meer waar zijn/haar talenten liggen. Voorafgaand aan de profielkeuze (derde leerjaar) wordt een assessment afgenomen. De leerling doet een aantal testen en naar aanleiding van de uitkomsten volgt een gesprek met de leerling en de mentor, de stagebegeleider en de ouder(s)/verzorger(s) over de mogelijkheden. Het voordeel van deze testen is dat de leerling een scherper beeld krijgt van zijn eigen mogelijkheden en toekomstperspectief.

Interne stage

Vanaf het eerste jaar hebben de leerlingen het vak ‘Interne Stage’. Zij werken dan in en om de school aan praktische opdrachten. Dit doen ze in het AT Your Service, ons eigen facilitair centrum. Rond hun 15e jaar bepalen we of de leerling werkelijk al toe is aan de ‘echte’ stage.

Begeleide Stage

We starten dan met een periode van ‘Begeleide Stage’. Eén dagdeel of dag per week wordt dan buiten de school gewerkt in een bedrijf. Daar komt regelmatig een stagebegeleider van school op bezoek. Hij/zij kijkt hoe de leerling functioneert. De kernvraag is: Is het goed voor deze leerling om straks zelfstandig als stagiair te werken? Als deze vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, volgt de zelfstandige stage.

Zelfstandige stage

Wanneer de zelfstandige stage van start gaat, gaat de leerling twee dagen in de week naar een bedrijf of instelling. De keuze van een stageplaats gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.
Wilt u meer weten over het volgen van een stage, dan kunt u hierover op school een informatieboekje opvragen. De school houdt goed zicht op de verschuivingen op de arbeidsmarkt, zodat leerlingen uit het praktijk onderwijs ook in de toekomst een baan kunnen vinden

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \