/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Shortlist

Het Portfolio

Het portfolio is een verzameling bewijzen van de competenties die de leerling heeft behaald binnen de school, op stage en in de vrije tijd.

De leerling laat zo zien wat hij/zij kan, wat hij/zij weet en wat hij/zij doet. Diploma’s, getuigschriften, stagebeoordelingen, foto’s van werkstukken en dergelijke krijgen een plek in het portfolio. Een leerling kan verschillende deel- en schoolcertificaten voor verschillende vakken behalen. Na 5 jaar heeft de leerling een goed gevuld en persoonlijk portfolio. Dit portfolio laat hij/zij zien aan een toekomstige werkgever of bij doorstroom naar het MBO. Met zijn portfolio kan de leerling aan de buitenwereld duidelijk maken wat hij/zij kan en waarvoor hij/zij ingezet wil worden.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \