/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

VMBO & MBO

Waar mogelijk en wenselijk bestaan er mogelijkheden voor leerlingen om praktijkvakken te volgen op het VMBO. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met het Element (locatie Kaliumweg) in Amersfoort. We werken ook op het gebied van de theorievakken samen met deze school. Een dagdeel per week komt er een docent vanuit het VMBO lesgeven aan de leerlingen die op theorie gebied meer uitdaging aankunnen.

Binnen het Praktijkonderwijs kan er een start worden gemaakt met de Entreeopleiding (MBO niveau 1). Dit is een 2-jarig traject. Het 1ste jaar wordt op Accent Amersfoort gevolgd. Het 2de jaar op het MBO en daar wordt de definitieve opleiding gekozen. Leerlingen die het 1-jarig traject aankunnen, volgen de opleiding op het MBO. Zij kunnen tijdens dit jaar ingeschreven blijven op het Praktijkonderwijs. Accent Amersfoort kan dan de extra ondersteuning bieden die mogelijk nodig is.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \