/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Shortlist

The Roadmap

Accent Amersfoort vindt de leerling het belangrijkst. De leerling staat dan ook centraal bij ons op school. Samen met de leerling kijken we waar zijn/haar kansen liggen, wat hij/zij goed kan en wat hij/zij leuk vindt om te doen. Zo bieden we de leerling optimale ontwikkelmogelijkheden.

Accent doet dit door de leerling samen met de mentor (en ouder(s)/ verzorger(s)) zijn/haar doelen te laten kiezen. Mocht het toch niet lukken of de leerling wil toch iets anders? Dan krijgt hij/zij nieuwe kansen. Zoveel als er nodig zijn. De leerling krijgt op deze manier de kans zich te ontwikkelen volgens een individuele leerroute. Accent Amersfoort wil samen met alle medewerkers het beste onderwijs geven aan de leerlingen. Wij doen dit ook door intensief samen te werken met externe partijen. Samen de krachten bundelen om de leerlingen maximale ontwikkelkansen te bieden.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs Accent Amersfoort biedt (eind)onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met een toelatingsverklaring Praktijkonderwijs (TLV). Ons doel is leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen, zodat zij zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke leven. We bereiden ze voor op zo zelfstandig mogelijk wonen, werken, vrijetijdsbesteding en actief burgerschap. Hierbij gaan we natuurlijk uit van de mogelijkheden van de leerling. Het individuele leerprogramma van de leerling wordt hierop afgestemd.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \