/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Locatie

Management

Accent Amersfoort is onderdeel van de Meerwegen Scholengroep. De divisie praktijkonderwijs binnen de Meerwegen scholengroep bestaat uit twee scholen: Accent Amersfoort en Accent Nijkerk. De scholen worden aangestuurd door een vestigingsdirecteur, de heer J. van Heerikhuize. De locatie-directeur van Accent Amersfoort is mevrouw L. van den Berg. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de school. Zij wordt ondersteund door de afdelingsleider mevrouw G. Niemeijer.

Schoolgrootte

De school is een kleine school met ongeveer 150 leerlingen. Zo kan individuele aandacht, veiligheid en een goed pedagogisch klimaat gewaarborgd worden. Het aantal leerlingen in een klas is klein. De groepsgrootte ligt vrijwel altijd onder de 15 leerlingen. Op Accent Amersfoort werken ongeveer 25 medewerkers.

De locatie

De school is gevestigd aan de Wiekslag 50 (leerlingingang aan de Lageweg) in Amersfoort en vervult een regiofunctie. De leerlingen komen onder andere uit Amersfoort, Soest, Baarn en Hoogland. De meeste praktijkvakken worden gegeven op deze locatie. Daarnaast wordt er voor de praktijkvakken en opleidingen samengewerkt met Accent Nijkerk, andere praktijkscholen, het Element (locatie Kaliumweg, VMBO) en diverse brancheopleidingen in de regio. Ook zijn er trajecten op maat opgestart met de beide MBO’s in Amersfoort.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \