/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Kwaliteitszorg is voor Accent Amersfoort een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit is de mate waarin een school in staat is om elke leerling optimaal te ondersteunen in het ontwikkelen van talenten die deze leerling heeft, zodat hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaat, dan wel werk vindt. Om te komen tot kwaliteitszorg is het van belang dat er permanente en systematische aandacht is voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. Wij vragen ons continu af geeft de school kwalitatief goed onderwijs?

Accent Amersfoort evalueert gedurende het hele jaar of zij kwalitatief goed onderwijs geeft. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

  • Doet de school de goede dingen?
  • Doet de school de dingen goed?
  • Hoe weet de school dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat gaat de school nu doen?

Kwaliteit wordt intern en extern gecontroleerd. Interne controle vindt plaats door zelfevaluatie, wij bevragen bijvoorbeeld de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), (vak)docenten, MR en schoolleiding. Daarnaast vragen wij ook aan externe partijen te kijken naar onze school, bijvoorbeeld de inspectie, hoge scholen, branche organisaties en bedrijven.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \