/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Praktijkopleidingen

Het kan zijn dat een leerling in aanmerking komt voor het volgen van een opleiding waarbij het behalen van een praktijkdiploma of certificaat mogelijk is. Dit gebeurt voor een deel in de eigen school, maar meestal wordt de opleiding elders ingehuurd. Aan de toelating worden speciale voorwaarden gesteld. Het aantal vrije plaatsen voor onze leerlingen is beperkt. Als de leerling zo’n opleiding volgt, wordt dit zo veel mogelijk gekoppeld aan een stageadres. Voorbeelden van branchegerichte opleidingen zijn: techniek, koken, zorg, tuin en detailhandel.
lijven op het Praktijkonderwijs. Accent Amersfoort kan dan de extra ondersteuning bieden die mogelijk nodig is.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \