/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Op school hebben de leerlingen te maken met veel ‘organisatorische’ zaken, bijvoorbeeld hoe laat begint de les? Wat te doen als de leerling ziek is? Informatie hierover is te lezen onder dit tabblad.

LESTIJDEN

De school start de meeste dagen om 08.30 uur. Op dinsdagochtend starten alle leerlingen om 10.30 uur. De laatste les eindigt om 14.05 (6e lesuur), 15.05 uur (7e lesuur) of om 15.50 uur (8e lesuur).

De lesdag begint met een dagopening in de mentorgroep. Deze opening duurt 15 minuten. Daarna zijn er lessen in blokuren van 90 minuten. Het begin en einde van de lessen varieert per klas. Iedere leerling krijgt per schooljaar minimaal 1000 klokuren onderwijs aangeboden. Het klassenrooster kan in een schooljaar variëren. Daarvan krijgt de leerling altijd een exemplaar in zijn of haar mailbox.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \