/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Lesuitval

De school probeert het uitvallen van lessen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het soms gebeuren dat een docent onverwacht afwezig is. Wanneer dit het eerste lesuur betreft, worden leerlingen van de onderbouw opgevangen. Zo komen leerlingen niet voor niets naar school. Als door lesuitval een tussenuur ontstaat, wordt het lesrooster aangepast.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \